------ TOELICHTING SYSTEMEN 1 & 2 ------
§ ¨ © ª - § ¨ © ª

Uitleg
Vijfkaart-Hoog - de biedingen
Openingsbiedingen
Antwoord op openingsbiedingen partner
Op 1§, 1¨, 1© en 1ª(12+pnt)
Op 1SA (15-17pnt)
Op 2§ – (10+speelslagen of 23+pnt)
Op 2¨, 2© en 2ª (8+speelslagen - 18+pnt)
Op 2SA(20-22pnt)
Op preëmptieve 3/4-openingen (6-11pnt)
Volgbod op opening tegenpartij
Rebid openaar
Rebid Partner
Sprongherbiedingen
Het verdere bieden
Conventionele biedingen
Uitkomen en signaleren
Een rijtje tips & regels
Contact
Conventies
Stayman
Jacoby-transfer
Blackwood

Aanvulling tbv.Systeem-2
Splinter
Gerber
Multi 2¨

Speciale biedingen
Reverse bieden
Diverse Doublets
Heropenings-Doublet
Informatie-Doublet
Negatief-Doublet
Redoublet
Straf-Doublet
Uitkomst-Doublet


Uitleg conventies

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Openingsbiedingen

1§, 1¨, 1© en 1ª
12-21 punten met ten minste een vijfkaart in een hoge kleur (©/ª ) en vierkaart ¨ of een driekaart in §. Met twee of meer vierkaarten bied je de laagste kleur eerst. Met twee vijfkaarten bied je de hoogste kleur eerst. - niet forcing

1SA
15-17 punten met evenwichtige hand - 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2 verdeling. Vijfkaart in een hoge kleur is toegestaan. Een ongedekte doubleton is geen bezwaar.

2¨, 2© en 2ª
Belooft minimaal 8 speelslagen met veel topkracht in de voorgestelde troefkleur. (totaal min.ca. 18 punten)

(SYSTEEM-2) - Optioneel: Multicolor 2¨ (allerteren!)
Zwakke © of ª (6krt + 6/10pnt) of sterke § /¨ = 6krt + (20-22pnt) of een sterke 2SA-opening (20-22pnt). Bijbod = puntenkracht: 2© - t/m 12 punten / 2ª - 13/14 punten / 2SA - 15+ punten

2§ - Sterkste conventioneel openingsbod
Met deze hand kun je op eigen kracht een manche spelen (10 speelslagen / 20-22pnt) of je hebt een evenwichtige SA-verdeling met 23+ punten

2SA
Evenwichtige 4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5-3-3-2-verdeling - 20-22 punten
(SYSTEEM-2) - Optioneel: Unusual 2SA (allerteren!) - belooft 2 vijfkaarten in de lage kleuren met maximaal 10 punten. De 'normale' 2SA-opening zit in de Multi 2¨.

3 of 4 in een kleur alsmede 5§ en 5¨ (dit zijn zg. preëmptieve openingen)
Zevenkaart of langer met 7-10 punten of 'de regel van 2 en 3' = kwetsbaar 2 slagen en niet kwetsbaar 3 slagen te kort = 7 resp. 6 slagen op eigen kracht. - Bijbieden betekent minimaal een opening!

 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Antwoord op openingsbiedingen partner
 
<TOP> Op 1§, 1¨, 1© en 1ª (12+pnt)
?  pas: 0-5 punten
?  (SYSTEEM-2) Optioneel: 1¨ na een 1§ opening is echt of mogelijk een 4krt ©/ª.
Een ©/ª-bod is daarmee altijd een 5krt.
?  één in een nieuwe kleur: 4+krt, 6-28 punten
?  1SA: met 6-9 pnt, geen steun (4-krt) in partners kleur of 4-krt boven de openingskleur
?  twee in partners kleur: 6-9 punten en 3+krt tbv. hoge kleuren (©/ª ) , 4+krt tbv.¨ en 5+krt tbv.§
?  twee in een nieuwe kleur (lager dan de openingskleur) en geen 4-krt boven de openingskleur:
     5+krt met 10+pnt
?  twee of drie in een nieuwe kleur (enkele sprong): mooie zeskaart met 12+pnt (openingskracht) =
     Mancheforcing (MF)
?  drie in partners kleur: 3+krt en 10+ punten (limietantwoord)
?  2SA of 3SA: resp. een limietbod (10-12 pnt) of 13-15 pnt = manchebod. Ontkent een 4/5-kaart
     in de overgebleven kleuren
?  4/5 in kleur opening – Preëmptief - met 4+ kaarten troefsteun = manchebod
     – voor een sterke hand (12+pnt) eerst een andere kleur bieden en dan de manche.
?  4§ na een 1-opening = Azen vragen
     Antw: 4¨=0 of 4  /  4©=1  /  4ª=2  /  4SA=3  /  1¨  /  4§ = echt  /  1§–4SA= Azen vragen tbv. ¨
?  4©/4ª (na 1©/1ª): 7+pnt preëmptief, ten minste een 4+krt steun. Met 12+pnt eerst andere kleur
     gevolg door manchebod.
 
<TOP> Op 1 SA (15-17pnt)
?  pas: 0-8 punten
?  2§: Stayman conventie  min. 8+pnt - vraagt naar 4krt in © of ª
?  2¨ of 2©: Jacoby transfer - minimaal een 5krt in de opvolgende kleur = 5+krt © of ª - vanaf 0 pnt
     bij een sterke 5- of 6-krt ©/ª (8+pnt) de kleur herhalen
?  2ª: transfer naar 6-kaart lage kleur – verplicht antwoord: 3§
Rebid openaar:
Partner past bij een 6-krt § en bied 3¨ wanneer hij een 6-krt ruiten bezit.
In het laatste geval komt de sterke SA-hand op tafel...
Wellicht moet partner hier 3SA bieden om aan te geven dat hij een 6-krt ¨ bezit.
Openaar beslist nu of er in ruiten dan wel SA wordt gespeeld
?  2SA: 9pnt en géén 4krt in de overgebleven kleuren - evenwichtige verdeling
?  3SA: 10-15 pnt = manchebod - om te spelen - - evenwichtige verdeling
 
<TOP> Op 2§ – (10+speelslagen of 23+ pnt ) - 'pas' is uitgesloten op een 2§-opening
?  2¨: afwachtbod - wordt altijd gevolgd op de 2§-opening (in de rebids wordt pas meer
     over beide handen verteld)
Rebid openaar:
- 2©/ª, 3§/¨ belooft een mooie 5+-krt met min. 2 tophonneurs – totaal 10 speelslagen
De zwakke hand komt hiermee op tafel...
- 2SA: evenwichtige hand met SA-verdeling – 23+ pnt (Stayman & Jacoby)
- biedserie 2§–2¨–2SA beloofd SA-verdeling met 23/24 pnt en is de enige biedserie
waarop door partner gepast mag worden.
Rebid partner:
- steunen met 2-krt en 0-3 punten, manchebod met 4+pnt
- 2/3/4 eigen kleur = 5-kaart met 5+ punten
- 4§ = Azen vragen) = 2-kaart steun, 8+punten

LET-OP: Voorkom te allen tijden om SA te bieden daar anders de sterke hand op tafel komt
 
<TOP> Op 2¨, 2© en 2ª (8+ speelslagen - 18+pnt)
?  (SYSTEEM-2) - Optionele: Multicolor 2¨ opening (allerteren!) betekent:
     Zwakke © of ª (6krt + 6/10pnt) of sterke § /¨ = 6krt + (20-22pnt) of een sterke 2SA-opening (20-22pnt).
     Bijbod = puntenkracht: 2© - t/m 12 punten / 2ª - 13/14 punten / 2SA - 15+ punten
?  2SA: afwijsbod, géén steun in partners kleur
?  nieuwe kleur op twee of drie hoogte: 8+punten , bij voorkeur 5-krt met twee tophonneurs
?  drie in partners kleur = positief, slem is niet uitgesloten:
     - minstens een slag of drie in de vorm van troefhonneurs of
     - aftroefwaarde door een doubleton of singleton in een bijkleur of
     - azen en heren in één of meer bijkleuren
?  de manche in partnerskleur: geen sleminteresse - eindbod
 
<TOP> Op 2SA(20-22pnt)
?  pas: 0-3 pnt
?  3§: Stayman conventie - vraagt naar 4krt in © of ª vanaf 4-pnt
?  3¨ of 3©: Jacoby transfer - minimaal een 5krt in de opvolgende kleur = 5+krt © of ª - vanaf 0 punten
?  3ª: transfer naar 6-kaart lage kleur – verplicht antwoord: 4¨ – Partner past bij een 6-krt klaver en
     bied 4¨ wanneer hij een 6 -krt ruiten bezit. In het laatste geval komt de sterke SA-hand op tafel....
?  Wellicht moet partner hier 4SA bieden om aan te geven dat hij een 6-krt ¨ bezit.
     Openaar beslist nu of er in ruiten dan wel SA wordt gespeeld
?  3SA: 5+ pnt, zonder 4krt in © of ª
?  (SYSTEEM-2) Unusual 2SA-opening - (Ronde Forcing) - Antwoorden (altijd) met gezond verstand -
     Zonder/weinig punten, altijd de sterkste lage kleur
?  4 ¨/¨ - 6-kaart met 5+punten, 5-kaart © of ª is mogelijk
?  4 © of ª - 6-kaart met 5+punten
 
<TOP> Op preëmptieve 3/4-openingen (6-11pnt)
?  steunen: = opening = rekening houdend met kwetsbaar (2 slagen kwetsbaar en niet kwetsbaar 3 slagen
     te kort - de regel van twee of drie)
?  3SA op 3§ of 3¨: belooft wat aansluiting in partners kleur + mooie hand met stops in de andere kleuren.
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Volgbod op opening tegenpartij
?  volgbod van één in een kleur op opening tegenpartij mag met minimale punten en is ruim begrensd:
     8/16 pnt (dat laatste met een hand die niet geschikt is voor een informatiedoublet.) verder
     op 1-niveau: 8+punten met twee hoge honneurs in eigen geboden kleur
     op 2-niveau: openingskracht met 3 honneurs (2 tophonneurs)
?  informatiedoublet - Belooft 2 biedbare kleuren + openingskracht (waarvan min. 5 honneurspunten in
     nog te bieden kleur) partner: biedt verplicht z'n beste kleur - 0-8 pnt en vanaf 9 pnt biedt hij met sprong in
     eigen beste kleur
?  volgbod 1SA - vergelijkbaar met opening van 1SA, echter met dekking/stopper in openaars kleur
?  sprongvolgbod - betekent openingskracht met 6-kaart
?  dubbelsprongvolgbod - betekent preëmptief bod met 7-kaart
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Rebid openaar
?  1SA - Op een antwoord in een nieuwe kleur van partner geeft 13-14 pnt aan met een verdeelde hand
     en géén 4-krt steun in partners kleur
?  Tweede kleur lager dan de openingskleur beloofd een 5/4-verdeling (muv. een ¨-opening,
     deze kan een 4krt zijn)
?  Herbieding van de geopende (hoge of lage) kleur: beloofd een 6+kaart
?  Tweede kleur hoger dan de openingskleur, terwijl partner deze kleur heeft overgeslagen =
     reverse: beloofd een 5/4-verdeling met 16+pnt
     - lage reverse - 1§/1¨ met herbieding 2©/2ª = forcing voor één ronde
     - hoge reverse - 1©/1ª met herbieding 3§/3¨ = forcing voor één ronde
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Rebid Partner
?  Rebid in hoge, maar ook lage kleur = 6+ krt
?  SA op 2-niveau - 10+pnt met goede dekking in de ongeboden kleur
?  Preferentie - Als openaar 5/4-krt aangeeft, dan prefereert een 5/2-fit boven 4/3-fit in partners 2e kleur.
     (Dit speelt wanneer je door puntengebrek niet op 2-niveau kunt bieden...)
?  Steunen van de openingskleur na een rebid in een nieuwe kleur op 2-niveau door openaar is forcing.
?  (SYSTEEM-2) Vierde-Kleur – Vraagt om dekking (stop) in die kleur. – SA=bevestigend,
     eigen kleurbod=afwijzend
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Sprongherbiedingen geven altijd extra kracht aan
?  In SA: 18-19 pnt met evenwichtige verdeling
?  In partners kleur: 16-17 pnt met 4-krt steun
?  In openingskleur: 16-17 pnt
?  In een nieuwe kleur: 18-19 pnt
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Het verdere bieden
?  reverse herbieding van de antwoordende hand = is manche forcing - (voorbeeld: 1§–1©
     gevolgd door 1SA–2ª)
?  (SYSTEEM-2) - Optioneel: Controlebiedingen - als de contractkeur vast staat betekent een bod in een
     nieuwe kleur: enkele controle in die kleur = Aas of renonce - Herbieding in die kleur betekent
     bezit van aas en heer
?  4§ na een 3SA bieding = Azen vragen
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Conventionele biedingen
?  2§ -Stayman conventie - antw: 2¨/géén vierkaart hoog, 2©/vierkaart ©, 2ª/vierkaartª en
     2SA belooft beide 4-kaarten hoog
?  Jacoby transfer (2¨ of 2©) - minimaal een 5krt in de opvolgende kleur = 5+krt © of ª
?  Blackwood (azen vragen met 4SA = 5§/geen aas - 5¨: 1of 4 azen, 5©: 2 azen of 5ª:3 azen
?  (SYSTEEM-2) Cuebid - vraagt om stop in de geboden kleur - SA-antwoord = ja / eigen kleur = nee
?  (SYSTEEM-2) - 4§(in dit systeem) na een 1SA of 2SA-opening = Gerber = Azen vragen
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Uitkomen en signaleren
?  kleintje belooft plaatje of
?  (SYSTEEM-2) oneven=AAN en even=AF
?  (SYSTEEM-2) Uitkomst van de 10 belooft tevens het bezit van de heer
?  hoogste van een serie (VB10 met V)
?  hoogste van een gebroken serie (VB9 met V)
?  hoogste van een doubleton
?  één na hoogste van een waardeloze drie- of vierkaart (8765 met de 7)
?  signaleren op slag partner - speel de kleur de je wilt dat partner terugspeelt
?  (SYSTEEM-2) - speel de kleur de je wilt dat partner niet terugspeelt. (beschermt je eigen sterke,
     lange kleur...)
?  hoog/laag (nakomst laag) geeft een even aantal kaarten in de betrokken kleur aan
?  laag/hoog (nakomst hoog) geeft een oneven aantal kaarten in de betrokken kleur aan
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Een rijtje tips & regels
?  Trek de troeven
?  Speel Honneur op honneur
?  Tweede hand laag, derde hand hoog
?  Speel naar een 'losse Honneur' toe
?  Speel door het sterk en naar het zwak toe
?  Kom uit met de hoogste van een serie honneurs, maar speel de laagste bij
?  Speel de hoogste kaart in geboden kleur partner
?  Speel de werkkleur vrij (gezamenlijke lange kaart waarin een of meer hoge honneurs ontbreken)
?  Speel een singleton uit behalve als het een troefkaart is
?  Speel een kleur die de tegenstander niet heeft geboden
?  Bij twijfel: speel troef
?  Tweede man klein en de derde man doet wat hij kan
?  Kleurbekennen is verplicht
?  Aftroeven mag = niet verplicht
?  Overtroeven niet verplicht

Uitleg conventies

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Splinter - dubbele sprong in nieuwe kleur na een opening van één in een kleur
  Na opening van één in een kleur, is een dubbele sprong in een nieuwe kleur een 'Splinter'. Voorbeelden: (1§ - 3¨ / 1ª - 4§ / 1¨ - 3© / 1© - 3ª / 1ª - 4©)
dit betekent:
 
Singleton, renonce (of sterke kaart) in de geboden kleur met 4-kaart steun (hoge kleur) op partner's bijbod of 5-kaart steun (lage kleur) op bijbod partner en 11-13 'echte' punten (sleminteresse!)


<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Blackwood-conventie - 4SA is vraagbod naar het aantal azen
  antwoorden
5§ = 0 of 4 azen  /  5¨ = 1 aas  /  5© = 2 azen  /  5ª = 3 azen
Na 4SA en antwoord is 5SA vragen naar de heren


<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Gerber - 4§ bijbod = Azen vragen na opening partner
  (Pas-Op: doorgaans alleen na een 1SA of 2SA opening)
antwoorden:
4©:
4¨:
4ª:
4SA:
nul of vier azen
één aas
twee azen
drie azen
Vervolgens kan met 5§ naar het aantal heren worden gevraagd


<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Multi 2¨ - tbv een zwakke © of ª (6krt + 6/10pnt) of sterke § /¨ = 6+krt + (20/22pnt) of een
  sterke 2SA-opening (20-22pnt). (de 23/24pnt SA-hand zit in de 2§-opening). Na een 2¨-opening is partner verplicht te bieden.
 
Antwoord partner op basis van puntenkracht:
2©- t/m 12 punten
2ª- 13/14 punten
2SA- 15+ punten
 
Rebid 2¨-openaar - (Nu geeft openaar z'n kracht aan...)
2¨ – 2©(=12) –


pas
2ª
2SA

3§/¨
zwakke ©
zwakke ª
sterke 2SA

sterke §/¨
(6krt + 6/10pnt)
(6krt + 6/10pnt)
(20-22pnt) – Stayman & Jacoby
(23/24-pnt zit in 2§-opening)

(6+krt met 20/22pnt)
 
2¨ – 2ª(13/14)
pas
2SA

3§/¨
3©
zwakke ª
sterke 2SA

sterke §/¨
zwakke ©
(6krt + 6/10pnt)
(20-22pnt) - Stayman & Jacoby
(23/24pnt zit in 2§-opening)
(6+krt met 20/22pnt)
(6krt + 6/10pnt)
 
2¨ – 2SA(15+)
3§
3¨
3©
3ª
6/7SA
transfer voor sterke ¨-6+kaart
transfer voor een zwakke 6-kaart ©
transfer voor een zwakke 6-kaartª
transfer voor sterke §-6+kaart
sterke SA-kaart - 20/22pnt
 
Verdediging
(Multi 2¨)

(2¨)
(2¨)
(2¨)
Doublet
Bod in een kleur
2SA
openingswaarden met 2 biedbare 4-kaarten
openingswaarden met 5+kaart (§/©/ª)
15-17 pnt met ¨ dekking
 
Met een hand die niet in het rijtje past, moet men eerst passen en na het bekend worden van de vijandelijke kleur actie ondernemen
 
Bijbod na volgbieding op opening multi-2¨: zie uitgebreide informatie in het blad
  BRIDGE, december 2002, pagina 50 en 51.

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Stayman    Conventioneel antwoord van 2§ op een 1SA opening (en van 3§ op een 2SA opening)
  waarmee naar de hoge kleuren geïnformeerd wordt. = min. 8 pnt – 1SA–(pas)–2§
 
rebid openaar
2¨
ik heb géén 4-kaart © of ª
rebid bijbieder:
2 SA bij 8/9 punten
3 SA bij 10+punten
 
rebid openaar
2©
ik heb een 4-krt © en mogelijk ook nog een 4-krt ª
rebid bijbieder:
3© bij 8/9 punten
4© bij 10+punten
Wanneer openaar een 4-kaart © en ª heeft, kan hij na een 3 SA-bod van partner altijd nog switchen naar 4 ª.
 
rebid openaar
2ª
ik heb een 4-kaart ª en géén 4-kaart ©
rebid bijbieder:
3ª bij 8/9 punten
4ª bij 10+punten

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Jacoby       Transfer na een SA-opening met als doel het contract door de sterke hand te

laten spelen. Minimaal met een 5+kaart en 0 tot 7punten
 
1SA–(pas)–2¨–(pas)
Openaar moet nu verplicht 2© bieden
1SA–(pas)–2©–(pas)
Openaar moet nu verplicht 2ª bieden
2ª (optioneel)          
Lage kleurtransfer naar 6-kaart §
2SA (optioneel)          
Lage kleurtransfer naar 6-kaart ¨
 
Rebid van de Jacobybieder op z'n eerste bijbod van 2¨
  1SA–(pas)–2¨–(pas)
2©–(pas)–??
¬ partner heeft minimaal een 5-kaart © en met een rebid van:
  2ª (5+krt ©) en 4+krt ª, 10+pnt, mancheforcing **
  2SA (5+krt ©) 8/9 pnt, invite, openaar kiest uit: pas, 3SA, 3© of 4©
  3§ (5+krt ©) en 4+krt §, 10+pnt, mancheforcing **
  3¨ (5+krt ©) en 4+krt ¨, 10+pnt, mancheforcing **
  3© (6+krt ©, 8/9 pnt, inviterend
  3SA (5+krt ©) 10+pnt, openaar kiest uit pas of 4©
 
Rebid van de Jacobybieder op z'n eerste bijbod van 2©
  1SA–(pas)–2©–(pas)
2ª–(pas)–??
¬ partner heeft minimaal een 5-kaart ª en met een rebid van:
  2SA (5+krt ª) 8/9 pnt, invite, openaar kiest uit: pas, 3SA, 3ª of 4ª
  3§ (5+krt ª) en 4+krt §, 10+pnt, mancheforcing **
  3¨ (5+krt ª) en 4+krt ¨, 10+pnt, mancheforcing **
  3ª (6+krt ª) 8/9 pnt, inviterend
  3SA (5+krt ¨) 10+pnt, openaar kiest uit pas of 4ª
En wat daarna.....
**   -- –1SA–(pas)–2¨
(pas)–2©–(pas)–3§
(pas)–3©–(pas)–??


¬ Nieuwe kleur op 3-niveau is Mancheforcing!!
Doordat de bieding van 3§ (zie**) mancheforcing is, is het 3© bod sterk (17pnt) = slemuitnodiging. Partner kan namenlijk ook zeer sterk zijn en geeft zo meer ruimte wederzijdse de handen te onderzoeken. ('principle of slow arrival'). Bij een zwakke SA (15pnt) wordt 4© geboden = eindbod. ('principle of fast arrival').
En .....
-- –1SA–(pas)–2¨
(pas)–2©–(pas)–2ª


¬ 5/4 verdeling = nieuwe kleur op 2-niveau = rondeforcing
 
Afwijzen van deze transfer bevestigd de gevraagde kleurenfit,
over een maximale hand beschikt, terwijl je een aanvullende kleur introduceert...

Uitleg speciale biedingen

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Reverse biedingen - openaar & antwoordende hand
  Rebid in een nieuwe kleur hoger dan openingskeur, maar lager dan kleur van het bijbod partner (partner heeft deze kleur dus overgeslagen):
 
Reverse bieden is sterk: 16+ punten met een 5/4-verdeling.
Beschouw SA nu ook als een kleur...
 
 
1§ (1¨) 1ª (pas)
2©   - - - - - - - - - - -
¬ partner heeft 6+ punten
 
¬ reverse, 16+pnt, 5/4-verdeling, (RF)
 
 
1¨ (1SA) 2© (pas)
2ª   - - - - - - - - - - -
¬ partner heeft 10+ punten
 
¬ reverse, 16+pnt, 5/4-verdeling, manche forcing (MF)
 
Na een negatief doublet van partner kan geen reverse bod volgen:
 
 
1§ (1¨) dbl (pas)
2ª   - - - - - - - - - - -
¬ het doublet belooft 4-krt © en/of 4-krt ª
 
¬ niet reverse (geen 5/4) wel MF (manche forcing)
 
 
1§/¨ (1©) dbl (pas)
2ª  - - - - - - - - - - - -
¬ het doublet belooft een 4-kaart ª met 8+punten
 
¬ niet reverse (geen 5/4) wel manche forcing (MF)
 

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Het Informatiedoublet
  Informatiedoublet Volgt op een opening van één in een kleur of zolang partner nog geen bod heeft gedaan. Verplicht partner zijn langste kaart kenbaar te maken, forcing voor één ronde tenzij de speler rechts van partner het bod heeft verhoogd. Partner moet dus bieden, zelfs wanneer hij 0 punten heeft!!! Past partner dan wordt het informatiedoublet omgezet in een strafdoublet. Een informatiedoublet vereist: openingskracht en kort (max. doubleton) in de openingskleur en min. 4+krt lengte in één van de ongeboden hoge kleuren, maar bij voorkeur toch wel twee biedbare 4+kaarten of een sterk spel met een eigen kleur (17+pnt) of 18/19 punten met een stop in de openingskleur.
 
Na een voorpas
pas (1§) pas (1©)
dbl   - - - - - - - - - - -
 
¬ Doublet na een 'voorpas' belooft 9-11 punten met lengte in ongeboden kleuren
 
Antwoorden: pas
nieuwe kleur zonder sprong
nieuwe kleur met sprong


SA zonder sprong
SA met sprong
3SA
cuebid (openingskleur)
strafpas = zeer sterk in geopende kleur
4+kaart, 0/7 punten.
4+kaart, 8/11 punten - niet forcing
(reactie partner: kleurverhogend is een limietbod)
6/9 punten, dekking in de openingskleur
12/14 pnt met dekking in de openingskleur
12/14 pnt met dekking in de openingskleur
12+pnt - vraagt om stopper in de geboden kleur. Bod in SA is bevestigend, bod in een kleur is afwijzend.
 
 
(1§) dbl (pas) 2¨
 
(1©) dbl (pas) 3¨
 
(1¨) dbl (pas) 1SA
 
(1¨) dbl (pas) (1ª)
(pas) 1SA ***
¬ sprongbod - 4+kaart ¨ in een hand met 8+pnt en ontkent een 4-krt hoog
¬ sprongbod - 4+kaart ¨ in een hand met 8+pnt en ontkent een 4-krt ª
¬ geen 4krt ongeboden kleur - 6/9pnt - stopper in openingskleur
¬ het 1ª bod kan zéér zwak zijn (vanaf 0 punten...!!!)
*** het SA rebid belooft derhalve een sterke hand met 18/19 pnt en een stop in de ¨ openingskleur

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Negatief doublet- t/m 2 ª
  Contventioneel doublet op een volgbod van de rechtertegenstander na een opening van partner.
 
doublet op 1-hoogte
doublet op 2-hoogte
¬ 6+ punten
¬ 8+ punten (Dit doublet kan zelfst een 5-kaart hoog bevatten mits de hand te zwak is voor een bijbod op 2-hoogte.)
 
  Als partner van de doubleerder wordt gedwongen op drie- of vier-niveau te bieden (dus vanaf een 2ª-volgbod) geeft een doublet zelfs minstens 10 punten aan.
Na een opening in een lage kleur en een volgbod in een hoge kleur belooft een doublet een vierkaart in de andere hoge kleur:
 
 
1§/¨ (1ª)
dbl
1§/¨ (1©)
dbl
¬ Belooft een 4+kaart ©
¬ Belooft een 4+kaart ª
maar ook:
 
1§ (1¨)
dbl
1© (1ª)
dbl
1© 2§/¨ dbl
1ª 2§/¨ dbl
¬ Belooft een 4/3 kaart in de hoge kleuren
¬ Belooft lengte in beide lage kleuren §/¨
¬ Belooft een 4 kaart ª
¬ Belooft een 4 kaart ©
  Na een storende tussenbieding blijft het negatief doublet informeren naar de ongeboden hoge kleur. Zelfs na een preëmptief volgbod van 4©. ( belooft dus een 4-krt ª)
 
1§ (1ª) dbl
(pas)
2©   - - - - - - - - -
 
¬ Het doublet belooft een 4-kaart ©
¬ De 2©-bieding is niet reverse maar een 4-krt ©steunbod
Negatief doublet door de openaar
 
1§ (pas) 1¨ (1ª)
Dbl   - - - - - - - - -
 

¬ Belooft een 4-kaart © zelfs met een minimale opening
 
Negatief doublet na volgbod partner
 
(1§) 1¨ (2§) Dbl
 
(1§) 1¨ (1ª) Dbl
¬ Belooft een 4-kaart hoog en een doubleton troefsteun
¬ Belooft een 5-kaart in de ongeboden kleur en een doubleton troefsteun - Dit negatief-doublet heet ook: Snapdragondoublet
 

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Redoublet Van de spelleider of partner, in antwoord op het doublet van de tegenpartij, zegt: Ik denkt hier dus anders over, wel te maken dus. Op redoublet op éénniveau zegt niets over de kaartverdeling; geeft in deze situatie alleen 9+punten aan!

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Strafdoublet  Vanaf 3-hoogte (ex. op preëmptieve opening). Geeft aan dat je denkt dat de tegenpartij hun geboden contract niet zal halen.

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Heropeningsdoublet
  Informatiedoublet na een bod van de linkertegenstander, gevolgd door passen van beide andere spelers. Er wordt dus gedoubleerd in de 'uitpaspositie'.

<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Uitkomstdoublet
  Doublet op een conventioneel bod van de tegenpartij dat de partner verzoekt om indien van toepassing in de gedoubleerde kleur uit te komen. Komt het meest voor na een 2§-antwoord op 1SA (Stayman), na een controlebod en na een antwoord op azenvragen.
 
<TOP>   ---------------------------------------------------------------------
Contact
BRIDGECLUB - DE BRUG
Wijkcentrum Zuid-Pool, De Driegang 1, 1447 HX Purmerend tel. 0299 - 644 966

Nelleke Avé, tel. 0299 424 504 / 0610 381 040 - email: rachelave@gmail.com
Gerard Roomer, tel. 0653 220 221 - email: grd2@cue-point.nl - (webmaster)<TERUG>